Associació d’escriptors en llengua catalana: Queen of amnesias

To have courage to give some sophistication
to the forms, a most holy design with no complaints
in which one can revere the effort of the minds
that imagined it. And then? The impact,
queen of amnesias,
a knowing that one is each day switched on and off.
And unable to rethink even a single image.
And unable to construct even a first memory.
And unable to say even a single word.
You’re already one of them.

By Raquel Santanera. From De robots i màquines o un nou tractat d’alquímia (On Robots and Machines or a New Treatise on Alchemy, © El Gall Editor, 2018). Translated in English by © Julie Wark.

Tenir el coratge de donar una sofisticació
a les formes, un santíssim disseny sense queixes
en què es pugui venerar l’esforç de les ments
que s’ho van imaginar. I després? L’impacte,
la reina de les amnèsies,
un saber-se cada dia obert i apagat.
I no poder repassar ni una sola imatge.
I no poder construir ni un primer record.
I no poder dir ni una sola paraula.
Ja ets d’ells.

Del llibre De robots i màquines o un nou tractat d’alquímia (El Gall Editor, 2018), de Raquel Santanera

escriptors.cat

MORE STATEMENTS